Çalışma Alanlarım

Çalışma Alanlarım

EMDR Terapisi

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel ola…

Çalışma Alanlarım

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, danışan ile terapist arasında yapılandırılmış, bireysel görüşmeleri ifade eder. Bu görüşmelerde danışan ve terapist danışanın problemini ayrıntılı olarak ele alır ve bu problemin çözümü için birlikte çalışırlar. Her problem bireye özgü olduğu için bireysel terapi görüşmeleri de bireye özgü oluşturulur. Terapist danışanın problemine ve ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri belirlemeyi ve uygulamayı amaçlar. Danışanın motivasyonun yüksek olması ve değişimi hedeflemiş olma…

Çalışma Alanlarım

Ergen Terapisi

Ergenlik çoğunlukla sancılı bir dönemdir. Özellikle aile içi ilişkilerin çok gerildiği ya da yok denecek kadar azaldığı bir dönemdir. Hem ergen, hem de ailesi bu uzun dönemde birçok sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Ergenlik döneminin en önemli özelliklerinden biri de, bu dönemin ergenin yetişkin yaşantısını dahi etkileyen bir süreç olmasıdır. Bu yüzden eğer bu dönemde sıkıntılar yaşanıyor ise, önlem alınması yetişkin olarak geliştireceği kişilik özellikleri açısından gereklidir.

Çalışma Alanlarım

Fobi Terapisi

Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı kaygı duyar ve fobiler toplumda sık sık görülür. Fobiler başlıca üç gruba ayrılır; Sosyal Fobi, Agorafobi, Özgül Fobiler. Sosyal Fobi; Sosyal ortamlarda başka insanlar tarafından incelendiği kaygı…