Yazılarım
Stres İle Baş Etmenin Yolları

Stres İle Baş Etmenin Yolları

Stres hayatımızın bir parçası ve dozunda olduğu sürece faydalı bile olabilmektedir. Ancak stresin gereğinden fazla olması hayatı olumsuz etkilemekte ve sağlık sorunlara yol açacak kadar insan hayatına zarar vermektedir. Bizde sizin için bu yazımızda stres ile baş etmenin yollarını ele almak istedik. İşte stresle başa etmenin yollarından birkaçı: Beslenmenizi kontrol…

Obsesif – Kompulsif Bozukluk Kaderiniz Değil

Obsesif – Kompulsif Bozukluk Kaderiniz Değil

Obsesif Kompulsif Bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır. Obsesyon, yani kişinin aklından çıkaramadığı fikir, düşünce ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için yoğun sıkıntı yaşayarak huzursuzluğa ve dolayısıyla…

EMDR Terapisi İle Depresyondan Kurtulmak Mümkün

EMDR Terapisi İle Depresyondan Kurtulmak Mümkün

Depresyon Nedir? Depresyon nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır. Depresyon, biyolojik nedenlerle oluşabildiği gibi, geçmiş olumsuz anıların yarattığı duygu, düşünce ve inançların, bugün yaşanan olumsuz olaylar tarafından tetiklenmesi sonucunda da ortaya çıkabilir. Depresyon belirtileri nelerdir? Sürekli üzgün hissetmek…

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapi

Travmatik Stres Bozukluğu ve EMDR Terapisi Post-Travmatik Stres Bozukluğu (TSSB), derin üzücü veya rahatsız edici bir tecrübeye tanık olduktan sonra veya ciddi bir yaralanma yaşadıktan sonra gelişebilecek bir anksiyete bozukluğudur. TSSB, kişi fiziksel olarak zarar görmese bile ölüm tehdidi veya ciddi yaralanma sonrasında gelişebilir. Bütün insanlar ciddi bir travmatik bir…

Anksiyete Çağı ve Anksiyete ile Başa Çıkma

Anksiyete Çağı ve Anksiyete ile Başa Çıkma

Anksiyete Nedir Anksiyete, vücudun stresli, tehlikeli ya da alışılmadık durumlara tepkisidir. Önemli bir olaydan önce hissettiğiniz huzursuzluk, sıkıntı veya korku duygusu, bir iş görüşmesi öncesi endişe etmek, bir test uygulaması sırasında endişe duymak, sağlıklı, normal bir kaygıdır. Bu tür endişeler bizi tedirgin olduğumuz durumlara düzgün bir şekilde hazırlamaya teşvik eder…

Panik Atak

Panik Atak

Panik Atak; kişide ansızın kendini gösteren, belli bir duruma bağlı olmayan, kişinin fiziksel bir takım tepkilerle kendini de gösterebilen büyük kaygı atağı olarak tanımlanır. Korku olarak tanımlanması bizi bazı düşünce hatalarına götürebilir. Bu yüzden panik atak’ı tanımlarken kaygı kelimesini kullanmak önem taşır. Bu açıklamayı daha ayrıntılı hale getirecek olursak. Öncelikle…

EMDR Size Ne Fayda Sağlar?

EMDR Size Ne Fayda Sağlar?

EMDR kişilerin anılarından yola çıkar… Var olan sorunun ya da sorunların sadece şu andan kaynaklı olduğunu düşünmek doğru değildir, yaşanan güncel problemin bir geçmişi vardır. Farklı bir açıklama ile, hayat her gün ceplerinize (kalbiniz, beyniniz olabilir) bir çakıl taşı bırakır, siz o günü yaşarken yeni bir çakıl taşını taşıdığınızı fark…

Depresyonlulaştırmadıklarımızdan mısınız?

Depresyonlulaştırmadıklarımızdan mısınız?

Depresyon, ruh hastalıklarının nezlesi. Güzel bir tanımlama… Tanım kendi içerisinde sorunun çok basit çözümleri olduğunu vurgulamasının yanı sıra, çok sık görülen bir problem olduğunu da gösteriyor. Fakat nezle gibi bulaşıcı bir tarzının olduğunu da vurguluyor. Acaba bu doğru mu? Gerçekten depresyon nezle kadar bulaşıcı bir rahatsızlık mı? Bence evet… Depresyonun…

Doku-n-a-ma-ma-k

Doku-n-a-ma-ma-k

İnsanlar neden iletişime girerler? Temel ihtiyaçlarından biri olan dokunmak ve dokunulmak için… Dokunmak ya da dokunmamak, esas büyük mesele bu! Dokunmak kelimesi bu yazıda fiziksel temas olarak değil, psikolojik bir temas olarak kullanılacaktır. İnsanlar psikolojik olarak ta birbirlerine dokunabilir, üstelik psikolojik dokunma, fiziksel dokunmayı da içerir… Önce dokunmanın tanımını yapalım….

Seni Sen Yapan, Duygular

Seni Sen Yapan, Duygular

Transaksiyonel Analiz kuramı duyguları 4 temel duygu olarak işler. Bu temel duygular, sevinç, öfke, üzüntü ve korkudur. Diğer duyguları ise bu 4 temel duygunun birleşiminden kaynaklandığını belirtir. Duyguları temel duygular olarak ayırmasının nedenini ise 2 şekilde açıklar; Dünyanın neresinde olursun olsun bu duygular gözlemlenebilir ve insanoğlu bu duyguları gösterme becerisi ile…

Sınav Kaygısı ve Kaygıyı Silmek

Sınav Kaygısı ve Kaygıyı Silmek

Sınavlar gençlerin önünde kocaman bir dağ olarak duruyor ve gün geçtikçe o dağa daha da yakınlaşıyorlar. Yeğenim dün bana 25 gün kaldığını söyledi. Söylerken göz teması kurmamaya özen gösterirken dikkati başka bir yerdeymiş gibi davranıyordu. Sesindeki çaresizliği, korkuyu ve kaygıyı hissetmemek mümkün değil. Ona sınavı kazanıp kazanmamasının çok önemli olmadığını,…

Yardım İlişkisi

Yardım İlişkisi

Yardım ya da yardım etmek kelimeleri, toplumumuzun önemli değerlerinden. Bir takım haber programlarında karşılaştığımız yorumları hatırlayınız. Spiker “insanlık ölmüş” ya da “bu toplum nereye gidiyor?” gibi cümleleri insanların birbirlerine yardım etmedikleri durumlarda kullanıyorlar. Yardımın olmaması durumunda, insanlığımız ve insanlık görevlerimiz gibi hayatımızda önemli yeri olan kavramları tartışıyoruz. Bazen de bunun…