Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), düşünme biçimini değiştirerek duyguları olumlu yönde değiştirmeye dayalı bir psikoterapi yöntemidir. BDT şimdi ve burada ilkesi doğrultusunda çalışır. Güncelde yaşanan problemlere odaklanırken bu soruna neden olan geçmişte yaşanan travmalar sonucunda geliştirilen düşünce hatalarına odaklanarak onları değiştirme ve dolayısı ile danışanları güncel hayatlarında yeni düşünme becerileri kazandırmayı ve becerileri uygulama ortamı sağlamayı hedefler. BDT, düşüncelerimizin duygularımızı ve davranışlarımızı yönettiğini ifade eder.

BDT danışana rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar, düşünce hataları ve bu çarpıtmaları destekleyen davranışların tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesini hedefleyerek danışanın yaşamı üzerindeki müdahalesini arttırmayı hedefler. Daha kalıcı düzelmeler ise danışanın işlevsel olmayan temel inançlarının değişmesi ile oluşur.

Bilişsel Davranışçı Terapi hızlı ve etkili bir terapi tekniği olarak tanınmaktadır. Bu terapi tekniğinde danışmanda danışan kadar aktif rol almaktadır. Her ikisi de rollerini aktif şekilde yerine getirmelidir. BDT uygulama ödevleri ile tanınan bir terapi yöntemidir, uygulama ödevleri ile danışanın önemli duygularını, duyguları vasıtası ile oluşan davranışlarını tüm duygu ve davranışların temel nedeni düşünceler için günlük tutma çalışmalarını içerir. Fark edilen ve günlükler vasıtası ile ifade edilen bilişsel çarpıtmaların ve negatif düşüncelerin saf dışı bırakılması üzerine odaklanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi, aşağıda sayacağımız birçok sorunda aktif olarak kullanılabilmektedir.

 • Anksiyete bozuklukları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Panik bozukluk
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Depresyon
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Çift tedavileri ve aile terapileri
 • Alkol ve madde kullanımı gibi bağımlılıklar
 • Yeme bozuklukları
 • Somatoform bozukluklar
 • Sosyal fobi
 • Özgül fobiler
 • Tik gibi çeşitli davranış problemleri
 • Yeme bozuklukları

Ayrıca aşağıda yer alan diğer durumlarda da tedaviye katkı sağladığı gözlemlenmiştir:

 • Şizofreni
 • İki uçlu bozukluk (Bipolar bozukluk)
 • Öfke kontrolü
 • Kişilik bozuklukları
 • Ağrı kontrolü
 • Çeşitli sağlık sorunlarına uyum sağlama
 • Uyku bozuklukları

Bilişsel Davranışçı Terapiler uzman ve tecrübeli bir ekiple uygulanması gereken bir yöntemdir.