Obsesif – Kompulsif Bozukluk Kaderiniz Değil

Obsesif Kompulsif Bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.

Obsesyon, yani kişinin aklından çıkaramadığı fikir, düşünce ve dürtüler, kişinin isteği dışında gelişir. Kişi bunları mantık dışı olarak değerlendirse de düşünmekten kendini alamadığı için yoğun sıkıntı yaşayarak huzursuzluğa ve dolayısıyla anksiyeteye sahip olur. Obsesyonların yarattığı huzursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla da yineleyici davranış ve zihinsel eylemler geliştirir.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) belirtileri nelerdir?

En yaygın obsesyon belirtileri:

Aşırı şüphe ve sürekli güven ihtiyacı

Simetri, düzen ve kusursuzluk isteği

Günahkâr düşünmekten korkma

Hata yapmaktan korkma

Başkasına zarar vermekten korkma

Pislik ya da mikrop bulaşmasından korkma

En yaygın kompulsiyon belirtileri:

El sıkışmamak, kapı tokmağını tutmamak

Tekrar tekrar ellerini yıkama, duş alma

Değeri olmayan nesneleri toplama ve biriktirme

Yapılacak işleri belirli bir sayıda ve belirli sıraya sokarak yapma

Belirli cümleleri, kelimeleri tekrarlama

Rahatsız edici, akıldan çıkmayan ve uykuyu bölen görüntülere, kelimelere ya da düşüncelere takılma

Evdeki eşyaları ya da kişisel eşyalarını belirli bir biçimde düzenleme

Günlük rutin işleri yaparken yüksek sesli ya da içinden sayı sayma isteği

Kilit, ocak, ütü, elektrik gibi kapanması gerekli olan eşyaları sürekli kontrol etme

OKb’nin nedenleri nelerdir?

Herhangi bir kesinlik kazanmamasına karşın OKB’nin nedeni olarak birkaç varsayım üzerinde durulmaktadır.

Genetik nedenler

Çocukluk çağı travmaları

Beyin işlevlerinde bozulma ve serotonin

Kişilik özellikleri

Çevresel Faktörler (Okul ve ailede yaşadığı stres vb.)

Obsesif kompulsif bozukluk tedavisi

Obsesif kompülsif bozukluk günlük yaşam etkinliklerini ciddi olarak kısıtlayabilen, kişinin yaşamında önemli işlev kayıplarına yol açan ve yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır. Obsesif kompülsif bozukluğun teşhisi için herhangi bir test bulunmamaktadır. Konusunda uzman bir psikiyatrist tarafından hastanın davranışları izlemeye alınır ve belirtiler değerlendirilerek hastalık teşhis edilir. Teşhis sonrası terapilerle kişinin bu ruh halinden kurtulması sağlanır. Hastanın rahatsızlığının seviyesine göre tedavi süresi değişmektedir. Kişi uzun süreli terapiye sıcak bakmıyorsa bu durumlarda EMDR terapisi uygulanabilir. EMDR teknikleriyle kişinin obsesyonlarına karşı duyarsızlaştırma yapıldıkça bu obsesyonlar zamanla zayıflayıp ortadan kalkabilir.