Şizofreni Hastalığı ve Belirtileri

Şizofreni, kişinin gerçek ile gerçek dışı olan olguları birbirinden ayırt edememesine yol açan, sağlıklı düşünce akışı, duygu kontrolü ve normal davranışa engel olan ciddi bir beyin hastalığıdır. Şizofreni, Hayat boyu süren bir hastalıktır ve bu nedenle sürekli olarak tedavi gerektirir. Çoğu zaman hastalık yavaş gelişim gösterdiği için erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Erken teşhis ciddi komplikasyonlar gelişmeden hastalığın kontrol altına alınmasını sağlar. 

 Şizofreni hastalığı alevlenme ve yatışma dönemleri olarak iki şeklide seyreden bir hastalık olup diğer birçok psikiyatrik hastalığa oranla hastaların mesleki ve sosyal yaşamlarına olumsuzluklara neden olur. Hastalığın alevlenme dönemlerinde gerçek ve gerçek dışı öğelerin birbirinden ayırt edilememesi durumu belirgin şekilde söz konusudur. Bu duruma psikoz adı verilmektedir. Alevlenme belirtileri yatıştıktan sonraysa kişide günlük işleri yapmakta isteksizlik, alışveriş sırasında ya da bir yerden bir yere giderken karşılaştığımız, bize basit gelen bazı sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekme gibi, genel olarak hayatla başa çıkmakta zorlanma diyebileceğimiz durumlar görülür.

Belirtilerin şiddeti kişiden kişiye ve hastalığın şiddetine göre değişkenlik gösterir. Tedavi için verilen ilaçların kullanılmaması, alkol veya madde kullanımı, ağır stres, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi faktörler hastalığın şiddetini artıran etkenlerdir.

Şizofreni hastalığının belirtileri nelerdir?

Birçok hastalıkta olduğu gibi şizofrenide de hastalığın başlangıç döneminde belirtiler daha hafiftir ve bu dönemde hasta yakınları yalnızca bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edebilir. Hastalığın belirtileri arasında duygu, düşünme ve davranışa ilişkin farklı sorunlar yer alır.

Belirtileri kişiye göre değişmekle birlikte;

 • Gerçek dışı olaylara inanma durumu söz konusudur.
 • Yaygın şekilde görülen gerçekte olmayan şeyleri görme veya duyma gibi durumlar (halüsinasyon) söz konusudur.
 • Düzensiz düşünce ve konuşma yaygın görülen semptomlardan bir diğeridir. 
 • Düzensiz motor hareketler ve davranışlar
 • Çocuksu hareketler,
 • Ajitasyon,
 • Enerji düşüklüğü
 • Asosyallik belirtileri gösterme
 • İletişim kurmakta zorluk
 • Hedefe odaklanmakta zorlanma,
 • Gereksiz ve abartılı hareketler,
 • Talimatlara direnç gösterme,
 • Uygunsuz ve tuhaf davranış şekli gibi belirtiler bunlara örnek olarak verilebilir.

Şizofreni Nasıl Tedavi Edilir?

Şizofreni tedavisinde amaç belirtilerin azaltılmasıdır. En çok uygulanan tedavi antipsikotik ilaç tedavisidir. Destekleyici Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapiler ve EMDR gibi travma odaklı terapiler şizofreni tedavisinde kullanılan diğer yöntemlerdir. İlaç ve psikoterapi yöntemlerinin birlikte kullanımıyla şizofreni belirtilerinde azalma görülür ve daha etkili bir tedavi şekli olduğu söylenebilir. Şizofrenide hayat boyu tedavi gerektirir.

Doğru tedavi ve sürekli takip ile şizofreni hastaları, normal ve sağlıklı bireyler gibi bir hayat sürdürebilirler. Bu nedenle eğer siz veya bir yakınınızda şizofreni hastalığı varsa bir an önce bir uzmana başvurarak tedavi sürecine başlamanız sağlıklı bir yaşam sürebilmeniz için önemlidir.