Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapi

Travmatik Stres Bozukluğu ve EMDR Terapisi

Post-Travmatik Stres Bozukluğu (TSSB), derin üzücü veya rahatsız edici bir tecrübeye tanık olduktan sonra veya ciddi bir yaralanma yaşadıktan sonra gelişebilecek bir anksiyete bozukluğudur. TSSB, kişi fiziksel olarak zarar görmese bile ölüm tehdidi veya ciddi yaralanma sonrasında gelişebilir.

Bütün insanlar ciddi bir travmatik bir olaydan sonra endişeli reaksiyonlar yaşarken, Travma sonrası stres bozukluğunda, bu semptomlar ve olumsuz reaksiyonlar uzun süre devam eder ve günlük yaşamı etkiler ve işleyişi bozmaya başlar. TSSB mağdurları, travmatik deneyimlerinin bir sonucu olarak yoğun korku, kontrol eksikliği ve çaresizlik hissi yaşarlar.

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Belirtileri Nelerdir?

TSSB Yaşayan kişi en az üç kategoride aşağıdaki semptomları gösterebilir:

• Duygusal olarak uyuşukluk hissetmek,
• Suçluluk duygusu, depresyon veya endişe,
• Endişe duyguları,
• Korkutucu düşünceler,
• Kaçınma davranışı,
• Yeniden yaşıyormuş gibi olma durumu,
• Travmatik olayın kronik ve ani geri yansımaları,
• Kabuslar ve Uyku Problemleri,
• Tetikleyici yerlerden, deneyimlerden, hatırlatıcı unsurlarından uzak durmak,
• Öfke patlamaları, Ağlama nöbetleri
• Geçmişte keyif veren etkinliklere olan ilgisini kaybetmiş olmak,
• Söz konusu olayı hatırlamakta güçlük çekilmesi,

Sebepleri nelerdir?

TSSB’nin risk faktörleri bireysel deneyimlerle karakterizedir. Herhangi bir yaşta, aşırı travmatik bir olay yaşadıktan veya maruz kaldıktan sonra TSSB gelişebilir. Risk altındaki grupların bazı örnekleri; istismar mağdurları, savaş gazileri, doğal felaket mağdurları, ölümcül kazaların kurbanları vb. Diğer birçok zihinsel sağlık bozukluğu gibi, TSSB nadiren tek bir nedene veya ana risk faktörüne sahiptir. Katkıda bulunan risk faktörleri, genetik, beyin kimyası veya travmayı içerir. Uzun süreli stres, kimyasal dengesizlikler veya birinci derece aile anksiyete öyküsü ya da diğer zihinsel sağlık bozuklukları yaşayan bireylerde TSSB gelişme riski artabilir.

Terapi Süreci

Ne yazık ki, TSSB’den mustarip birçok kişi, travmatik deneyimlerinden bahsetmekten ve semptomlarını tetikleyen herhangi bir şeyden kaçınmak istedikleri için tedavi istemiyor. Yardım isteyenler için, EMDR Terapi iyi bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.

EMDR Terapisi, mağdurun yaşadığı travmatik olaya karşı çift taraflı uyarım ile Travmatik olaya karşı mağduru duyarsızlaştırmakta ve travmatik olayın etkisini yok etmektedir. Kısa süreli ve etkili bir teknik olması nedeni hızlı bir çözüm yoludur.