Bağımlılık ve Psikolojik Boyutları

Bağımlılık, adamak, kendini başkasına adamak anlamına gelmektedir. Bağımlılık psikolojik açıdan değerlendirildiğinde başlangıçta kişilere keyif vermekle birlikte, bu anlık keyifler giderek ruhsal bozukluğa sebep olmakta, iradenin kontrolden çıkmasına ve aklın çalışamaz hale gelmesine neden olmaktadır. Bu ruhsal bozukluk; kişinin yaşamına olumsuz etki etmeye başlar,  İnsanın uyum gücünü zayıflatarak, iş ve okul hayatına devam edemeyecek hale geitirp, kişiyi başarısızlıklara sürüklemektedir. Bağımlılık kişiden kişiye göre etki olarak farklılık gösterse de herkeste tek bir etki yaratmaktadır; bu da başarısızlık ve mutsuzluktur. Bahsettiğimiz iş okul ve sosyal hayattaki başarısızlıkların yanı sıra kişilerdeki öfke kontrol mekanizmasını bozarak gereksiz tartışmalara, bağımlı kişilerin toplumsal sorun çıkartmalarına, anksiyete ve ani öfke patlamalarına yol açarak kişilerin birçok problemlerle de karşılaşmasına neden olmaktadır. 

Bağımlılık; bağımlı olunan maddenin (bu madde sigara, alkol, uyuşturucu ya da şekerli gıda gibi bağımlılıklar olabilir.) kişide yarattığı mutluluk hissinden vazgeçmek istememesi ve hep duyguda kalmak için bağımlı olduğu maddeden uzaklaşamamasından kaynaklanmaktadır.

Bağımlılık tedavilerinde; hasta ile beraber yürütülen ilaç yardımı ve bireysel terapi ile çözüme kavuşturulması yanı sıra grup terapilerinin de uygulanmasıyla gerçek bir sonuca ulaşılabilmektedir. Bağımlılık tedavisinde günümüzde uygulanan bir başka terapi yöntemi de Mora Terapi’dir.

Mora terapi; temelde akupunktur, çin tıbbı, homeopati gibi köklü tıp bilgilerinin günümüz tıp bilgileri ve teknolojideki gelişmelerle harmanlanması ve geliştirilmesi ile bir cihaz (mora cihazı), bilgisayar programları ve çeşitli ekipmanlarla yapılan bilinen hiçbir yan etkisi olmayan bir tamamlayıcı tıp metodudur. Kişinin vücudundan (vücudun çeşitli bölgelerine konulan elektrolar yardımıyla maddelerden (sigara, alkol, gıda maddeleri, polen vs.) yayılan çok zayıf elektromanyetik titreşimleri bir anten gibi algılayarak, duruma uygun seçilen programın içeriğine göre çeşitli işlemlerden geçirip işleyerek vücuda tekrar göndermek koşulu ile tüm dünyada bağımlılık, alerji, ağrı, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere birçok farklı endikasyonda kullanılmaktadır. Yapılan uygulama dışarıdan alınan bir madde ile ilişkili ise (allerji, bağımlılık gibi) söz konusu madde veya maddelerle kişi arasında oluşmuş olan patolojik ilişkiyi değiştirmekte, olması gereken doğal duruma dönüş sağlamaktadır. Mora terapi ile sigara, alkol gıda gibi bağımlılık tedavilerinde hiçbir yan etki olmadan, hızlı ve kesin çözüme ulaşılmaktadır. Sizde veya çevrenizde bağımlılık yaşayan kişiler varsa bir an önce destek almaktan çekinmeyin.