Hakkımda
Ataşehir Psikolog Cem Kaya

Halen kurucusu olduğum CKDE Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde Ataşehir'de EMDR Terapisti ve Psikolojik Danışman olarak görev yapıyorum. Bir danışanımın ifadesi ile “kalbindeki çakıl taşlarını”, diğerinin ifadesi ile “bacağındaki platinleri” temizliyorum..

Başka bir anlatımla yetişkinlerin ve genç yetişkinlerin; güzel bir hayata sahip olmaları, kendilerine güvenmeleri, sorunlara çözüm odaklı bakabilmeleri, kaygılarını uygun seviyeye çekebilmeleri, fobilerini yok etmeleri ve daha mutlu olabilmeleri için çabalıyorum.

Bu çabamı devam ettirirken üniversitede eğitimini aldığım Psikolojik Danışmanlık, çalışma hayatım içerisinde eğitimlerini aldığım Transaksiyonel Analiz (TA) kuramı ve EMDR terapisinden destek alıyorum. Her probleme farklı bir yaklaşım sergilemekle birlikte, danışanlarımla seanslarımda; EMDR terapisi ile geçmişte yaşanan olaylara karşı duyulan yoğun duygusal tepkileri azaltmayı ve sonucunda güncel soruna, daha akılcı yaklaşmayı, TA ve iletişim kuramları ile de danışanlarımın geçmişteki şemalarını tekrar değerlendirmelerini ve gelecekte yaşanma ihtimali olan problemlere karşı güçlenmelerini hedefliyorum.

Devamı için tıklayın...

Çalışma Alanlarım

EMDR Terapisi

EMDR Terapisi

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel ola...

Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Bireysel Danışmanlık, danışan ile terapist arasında yapılandırılmış, bireysel görüşmeleri ifade eder. Bu görüşmelerde danışan ve terapist danışanın problemini ayrıntılı olarak ele alır ve bu problemin çözümü için birlikte çalışırlar. Her problem bireye özgü olduğu için bireysel terapi görüşmeleri de bireye özgü oluşturulur. Terapist danışanın problemine ve ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri belirlemeyi ve uygulamayı amaçlar. Danışanın motivasyonun yüksek olması ve değişimi hedeflemiş olma...

Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik çoğunlukla sancılı bir dönemdir. Özellikle aile içi ilişkilerin çok gerildiği ya da yok denecek kadar azaldığı bir dönemdir. Hem ergen, hem de ailesi bu uzun dönemde birçok sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Ergenlik döneminin en önemli özelliklerinden biri de, bu dönemin ergenin yetişkin yaşantısını dahi etkileyen bir süreç olmasıdır. Bu yüzden eğer bu dönemde sıkıntılar yaşanıyor ise, önlem alınması yetişkin olarak geliştireceği kişilik özellikleri açısından gereklidir.

Fobi Danışmanlığı

Fobi Danışmanlığı

Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı kaygı duyar ve fobiler toplumda sık sık görülür. Fobiler başlıca üç gruba ayrılır; Sosyal Fobi, Agorafobi, Özgül Fobiler. Sosyal Fobi; Sosyal ortamlarda başka insanlar tarafından incelendiği kaygı...

Yazılarım
Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapi

Travmatik Stres Bozukluğu ve EMDR Terapisi Post-Travmatik Stres Bozukluğu (TSSB), derin üzücü veya rahatsız edici bir tecrübeye tanık olduktan sonra veya ciddi bir yaralanma yaşadıktan sonra gelişebilecek bir anksiyete bozukluğudur. TSSB, kişi fiziksel olarak zarar görmese bile ölüm tehdidi veya ciddi yaralanma sonrasında gelişebilir. Bütün insanlar ciddi bir travmatik bir…

Anksiyete Çağı ve Anksiyete ile Başa Çıkma

Anksiyete Çağı ve Anksiyete ile Başa Çıkma

Anksiyete Nedir Anksiyete, vücudun stresli, tehlikeli ya da alışılmadık durumlara tepkisidir. Önemli bir olaydan önce hissettiğiniz huzursuzluk, sıkıntı veya korku duygusu, bir iş görüşmesi öncesi endişe etmek, bir test uygulaması sırasında endişe duymak, sağlıklı, normal bir kaygıdır. Bu tür endişeler bizi tedirgin olduğumuz durumlara düzgün bir şekilde hazırlamaya teşvik eder…

Panik Atak

Panik Atak

Panik Atak; kişide ansızın kendini gösteren, belli bir duruma bağlı olmayan, kişinin fiziksel bir takım tepkilerle kendini de gösterebilen büyük kaygı atağı olarak tanımlanır. Korku olarak tanımlanması bizi bazı düşünce hatalarına götürebilir. Bu yüzden panik atak’ı tanımlarken kaygı kelimesini kullanmak önem taşır. Bu açıklamayı daha ayrıntılı hale getirecek olursak. Öncelikle…

EMDR Size Ne Fayda Sağlar?

EMDR Size Ne Fayda Sağlar?

EMDR kişilerin anılarından yola çıkar… Var olan sorunun ya da sorunların sadece şu andan kaynaklı olduğunu düşünmek doğru değildir, yaşanan güncel problemin bir geçmişi vardır. Farklı bir açıklama ile, hayat her gün ceplerinize (kalbiniz, beyniniz olabilir) bir çakıl taşı bırakır, siz o günü yaşarken yeni bir çakıl taşını taşıdığınızı fark…

Depresyonlulaştırmadıklarımızdan mısınız?

Depresyonlulaştırmadıklarımızdan mısınız?

Depresyon, ruh hastalıklarının nezlesi. Güzel bir tanımlama… Tanım kendi içerisinde sorunun çok basit çözümleri olduğunu vurgulamasının yanı sıra, çok sık görülen bir problem olduğunu da gösteriyor. Fakat nezle gibi bulaşıcı bir tarzının olduğunu da vurguluyor. Acaba bu doğru mu? Gerçekten depresyon nezle kadar bulaşıcı bir rahatsızlık mı? Bence evet… Depresyonun…

Doku-n-a-ma-ma-k

Doku-n-a-ma-ma-k

İnsanlar neden iletişime girerler? Temel ihtiyaçlarından biri olan dokunmak ve dokunulmak için… Dokunmak ya da dokunmamak, esas büyük mesele bu! Dokunmak kelimesi bu yazıda fiziksel temas olarak değil, psikolojik bir temas olarak kullanılacaktır. İnsanlar psikolojik olarak ta birbirlerine dokunabilir, üstelik psikolojik dokunma, fiziksel dokunmayı da içerir… Önce dokunmanın tanımını yapalım….

Seni Sen Yapan, Duygular

Seni Sen Yapan, Duygular

Transaksiyonel Analiz kuramı duyguları 4 temel duygu olarak işler. Bu temel duygular, sevinç, öfke, üzüntü ve korkudur. Diğer duyguları ise bu 4 temel duygunun birleşiminden kaynaklandığını belirtir. Duyguları temel duygular olarak ayırmasının nedenini ise 2 şekilde açıklar; Dünyanın neresinde olursun olsun bu duygular gözlemlenebilir ve insanoğlu bu duyguları gösterme becerisi ile…

Sınav Kaygısı ve Kaygıyı Silmek

Sınav Kaygısı ve Kaygıyı Silmek

Sınavlar gençlerin önünde kocaman bir dağ olarak duruyor ve gün geçtikçe o dağa daha da yakınlaşıyorlar. Yeğenim dün bana 25 gün kaldığını söyledi. Söylerken göz teması kurmamaya özen gösterirken dikkati başka bir yerdeymiş gibi davranıyordu. Sesindeki çaresizliği, korkuyu ve kaygıyı hissetmemek mümkün değil. Ona sınavı kazanıp kazanmamasının çok önemli olmadığını,…

Yardım İlişkisi

Yardım İlişkisi

Yardım ya da yardım etmek kelimeleri, toplumumuzun önemli değerlerinden. Bir takım haber programlarında karşılaştığımız yorumları hatırlayınız. Spiker “insanlık ölmüş” ya da “bu toplum nereye gidiyor?” gibi cümleleri insanların birbirlerine yardım etmedikleri durumlarda kullanıyorlar. Yardımın olmaması durumunda, insanlığımız ve insanlık görevlerimiz gibi hayatımızda önemli yeri olan kavramları tartışıyoruz. Bazen de bunun…

İletisim
İletişim ve Randevu için...

GSM: 0 (532) 455 59 03
Ofis Tel: 0 (216) 290 35 38
E-posta: cem@cemkaya.net
Web: http://www.cemkaya.net
Adres: Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Gardenya 7/1 Kat 3 D19 Ataşehir/İstanbul
(Ataşehir Migros Çaprazı, Mc Donalds’ın üstü)