Hakkımda
Ataşehir Psikolog Cem Kaya

Halen kurucusu olduğum CKDE Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde Ataşehir'de EMDR Terapisti ve Psikolojik Danışman olarak görev yapıyorum. Bir danışanımın ifadesi ile “kalbindeki çakıl taşlarını”, diğerinin ifadesi ile “bacağındaki platinleri” temizliyorum..

Başka bir anlatımla yetişkinlerin ve genç yetişkinlerin; güzel bir hayata sahip olmaları, kendilerine güvenmeleri, sorunlara çözüm odaklı bakabilmeleri, kaygılarını uygun seviyeye çekebilmeleri, fobilerini yok etmeleri ve daha mutlu olabilmeleri için çabalıyorum.

Bu çabamı devam ettirirken üniversitede eğitimini aldığım Psikolojik Danışmanlık, çalışma hayatım içerisinde eğitimlerini aldığım Transaksiyonel Analiz (TA) kuramı ve EMDR terapisinden destek alıyorum. Her probleme farklı bir yaklaşım sergilemekle birlikte, danışanlarımla seanslarımda; EMDR terapisi ile geçmişte yaşanan olaylara karşı duyulan yoğun duygusal tepkileri azaltmayı ve sonucunda güncel soruna, daha akılcı yaklaşmayı, TA ve iletişim kuramları ile de danışanlarımın geçmişteki şemalarını tekrar değerlendirmelerini ve gelecekte yaşanma ihtimali olan problemlere karşı güçlenmelerini hedefliyorum.

Devamı için tıklayın...

Çalışma Alanlarım

EMDR Terapisi

EMDR Terapisi

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel ola...

Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Bireysel Danışmanlık, danışan ile terapist arasında yapılandırılmış, bireysel görüşmeleri ifade eder. Bu görüşmelerde danışan ve terapist danışanın problemini ayrıntılı olarak ele alır ve bu problemin çözümü için birlikte çalışırlar. Her problem bireye özgü olduğu için bireysel terapi görüşmeleri de bireye özgü oluşturulur. Terapist danışanın problemine ve ihtiyaçlarına en uygun yöntemleri belirlemeyi ve uygulamayı amaçlar. Danışanın motivasyonun yüksek olması ve değişimi hedeflemiş olma...

Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Ergenlik çoğunlukla sancılı bir dönemdir. Özellikle aile içi ilişkilerin çok gerildiği ya da yok denecek kadar azaldığı bir dönemdir. Hem ergen, hem de ailesi bu uzun dönemde birçok sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Ergenlik döneminin en önemli özelliklerinden biri de, bu dönemin ergenin yetişkin yaşantısını dahi etkileyen bir süreç olmasıdır. Bu yüzden eğer bu dönemde sıkıntılar yaşanıyor ise, önlem alınması yetişkin olarak geliştireceği kişilik özellikleri açısından gereklidir.

Fobi Danışmanlığı

Fobi Danışmanlığı

Fobi, korkunun, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, bu anlamda kontrolden çıkmış halidir. Gerçekte korku yaratmayacak bir objeye, aktiviteye veya duruma karşı aşırı korku duyma ve kaçınma davranışında bulunmaya fobi denir. Fobik kişiler belli bir durum, nesne veya aktivite ile karşılaştığında aşırı kaygı duyar ve fobiler toplumda sık sık görülür. Fobiler başlıca üç gruba ayrılır; Sosyal Fobi, Agorafobi, Özgül Fobiler. Sosyal Fobi; Sosyal ortamlarda başka insanlar tarafından incelendiği kaygı...

Yazılarım
Deprem Korkusu Nedir? Nasıl Geçer?

Deprem Korkusu Nedir? Nasıl Geçer?

Şiddeti, yeri ne olursa olsun her deprem hepimizi olumsuz etkileyen ve korkumuzu depreştiren bir durumdur. Ancak kimileri için deprem korkudan çok öte, hayatı kabusa çeviren bir fobi…

Bipolar Bozukluk Nedir? Genetik Midir?

Bipolar Bozukluk Nedir? Genetik Midir?

Manik depresif bozukluk veya manik depresyon adıyla bilinen bipolar bozukluk, “maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler” olarak tanımlanır. Riskli davranışlar nedeniyle…

Stresle Başa Çıkmak İçin Zaman Yönetimi

Stresle Başa Çıkmak İçin Zaman Yönetimi

Stres, hayatımızın normal bir parçası; ancak çok fazla stres pek çok önemli sağlık sorununa neden olabilir. Hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımız için stresle başa çıkmak önemlidir.

Kıskançlığı Yenme Yolları

Kıskançlığı Yenme Yolları

Kıskançlık duygusu doğuştan gelmeyen, sonradan öğrenilen bir duygudur. Kıskançlık dozunda olduğu, karşınızdaki insanı rahatsız edici ve mantık dışı bir boyutta olmadığı sürece hastalık olarak adlandırılmaz.

Stres İle Baş Etmenin Yolları

Stres İle Baş Etmenin Yolları

Stres hayatımızın bir parçası ve dozunda olduğu sürece faydalı bile olabilmektedir. Ancak stresin gereğinden fazla olması hayatı olumsuz etkilemekte ve sağlık sorunlara yol açacak kadar insan…

Obsesif – Kompulsif Bozukluk Kaderiniz Değil

Obsesif – Kompulsif Bozukluk Kaderiniz Değil

Obsesif Kompulsif Bozukluk, obsesyon adı verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.

EMDR Terapisi İle Depresyondan Kurtulmak Mümkün

EMDR Terapisi İle Depresyondan Kurtulmak Mümkün

Depresyon Nedir? Depresyon nasıl hissettiğinizi, nasıl düşündüğünüzü ve nasıl davrandığınızı olumsuz etkileyen yaygın ve ciddi ancak tedavi edilebilen tıbbi bir hastalıktır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR Terapi

Travmatik Stres Bozukluğu ve EMDR Terapisi Post-Travmatik Stres Bozukluğu (TSSB), derin üzücü veya rahatsız edici bir tecrübeye tanık olduktan sonra veya ciddi bir yaralanma yaşadıktan sonra…

Anksiyete Çağı ve Anksiyete ile Başa Çıkma

Anksiyete Çağı ve Anksiyete ile Başa Çıkma

Anksiyete Nedir Anksiyete, vücudun stresli, tehlikeli ya da alışılmadık durumlara tepkisidir. Önemli bir olaydan önce hissettiğiniz huzursuzluk, sıkıntı veya korku duygusu…

Panik Atak

Panik Atak

Panik Atak; kişide ansızın kendini gösteren, belli bir duruma bağlı olmayan, kişinin fiziksel bir takım tepkilerle kendini de gösterebilen büyük kaygı atağı olarak tanımlanır. Korku olarak tanımlanması…

EMDR Size Ne Fayda Sağlar?

EMDR Size Ne Fayda Sağlar?

EMDR kişilerin anılarından yola çıkar… Var olan sorunun ya da sorunların sadece şu andan kaynaklı olduğunu düşünmek doğru değildir, yaşanan güncel problemin bir geçmişi vardır.

Depresyonlulaştırmadıklarımızdan mısınız?

Depresyonlulaştırmadıklarımızdan mısınız?

Depresyon, ruh hastalıklarının nezlesi. Güzel bir tanımlama… Tanım kendi içerisinde sorunun çok basit çözümleri olduğunu vurgulamasının yanı sıra, çok sık görülen bir problem olduğunu da gösteriyor.

Doku-n-a-ma-ma-k

Doku-n-a-ma-ma-k

İnsanlar neden iletişime girerler? Temel ihtiyaçlarından biri olan dokunmak ve dokunulmak için… Dokunmak ya da dokunmamak, esas büyük mesele bu! Dokunmak kelimesi bu…

Seni Sen Yapan, Duygular

Seni Sen Yapan, Duygular

Transaksiyonel Analiz kuramı duyguları 4 temel duygu olarak işler. Bu temel duygular, sevinç, öfke, üzüntü ve korkudur. Diğer duyguları ise bu 4 temel duygunun birleşiminden kaynaklandığını belirtir.

Sınav Kaygısı ve Kaygıyı Silmek

Sınav Kaygısı ve Kaygıyı Silmek

Sınavlar gençlerin önünde kocaman bir dağ olarak duruyor ve gün geçtikçe o dağa daha da yakınlaşıyorlar. Yeğenim dün bana 25 gün kaldığını söyledi. Söylerken göz teması kurmamaya özen gösterirken…

Yardım İlişkisi

Yardım İlişkisi

Yardım ya da yardım etmek kelimeleri, toplumumuzun önemli değerlerinden. Bir takım haber programlarında karşılaştığımız yorumları hatırlayınız. Spiker “insanlık ölmüş” ya da “bu toplum nereye gidiyor?”

İletisim
İletişim ve Randevu için...

GSM: 0 (532) 455 59 03
Ofis Tel: 0 (216) 290 35 38
E-posta: cem@cemkaya.net
Web: http://www.cemkaya.net
Adres: Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı Gardenya 7/1 Kat 3 D19 Ataşehir/İstanbul
(Ataşehir Migros Çaprazı, Mc Donalds’ın üstü)